ICD phát triển năng động nhất tại khu vực miền Bắc, đóng vai trò hậu phương vững chắc cho cụm cảng của Gemadept tại Hải Phòng

2015
Vận hành chính thức
210000
Tổng diện tích
20000
Diện tích kho
200 ổ cắm điện
Khu vực RF
120000
Diện tích khu vực Depot
100 đầu kéo
Trang thiết bị
10000
Diện tích khu vực M&R

CHUỖI DỊCH VỤ PHÍA BẮC

Trung tâm dịch vụ khách hàng

  • Đăng kí đóng rút và kiểm hoá
  • Đổi lệnh nâng / hạ vỏ, hàng
  • Dịch vụ Logistics
  • Dịch vụ kho bãi
  • Thanh toán

Tổng Đài  • (84 - 225) 8830 955
  • Tin Tức - thông báo