Sứ mệnh - Tầm nhìn của Gemadept

Mục tiêu phát triển của Cảng Nam Hải ICD: 

ICD phát triển năng động nhất tại khu vực miền Bắc, đóng vai trò hậu phương vững chắc cho cụm cảng của Gemadept tại Hải Phòng