Trang thiết bị

Cơ sở hạ tầng

Hệ thống bãi

Trang thiết bị

  • Tổng diện tích cảng và Depot: 210,000 m²
  • Kho CFS, kho ngoại quan sở hữu giấy phép hải quan cho hàng nhập xuất
  • Khu vực sửa chữa rộng (có mái che)
  • Cơ sở vật chất mới được đầu tư đồng bộ

CY: 50,000 m²

Depot: 100,000 m²

Kho CFS và kho ngoại quan:  50,000 m²

Khu vực M & R: 10,000 

Khu vực thẩm định vệ sinh container: 1,000 

Xe nâng vỏ: 4 chiếc

Xe nâng hàng: 2 chiếc

Xe đầu kéo: 100 chiếc

Sơ mi rơ mooc: 120 cái

Trạm cân: 120 tấn