Hướng dẫn khai báo hải quan

Thông tin khai báo hải quan tại Nam Hải ICD: 03TGS11

Mã chi cục hải quan cửa khẩu cảng hải phòng khu vực III: 03TSG