Lịch sử hình thành

        

 1. Khai trương kho GLC tại Nam Hải ICD

  Năm2017
  2017
 2. Đổi tên bãi từ Nam Hải logistics thành Nam Hải ICD

  Năm2017
  2017
 3. Thực hiện các tác vụ liên quan đến hàng hóa, đóng rút trong bãi

  Năm2016
  2016
 4. Nhận bàn giao tòa nhà văn phòng Nam Hải ICD

  Năm2016
  2016
 5. Hoàn thiện khu vực vệ sinh sửa chữa

  Năm2016
  2016
 6. Nam Hải ICD đi vào hoạt động giai đoạn 1

  Năm2016
  2016