Hướng dẫn quy trình hạ rỗng

Bước 1: Khách hàng đổi lệnh ở quầy thương vụ

Bước 2: Giám định kiểm tra cont ở cổng, viết phiếu giám định

Bước 3: Khách hàng đóng tiền vệ sinh, sửa chữa (nếu phát sinh). Đưa phiếu giám định + lệnh hạ vỏ từ thương vụ ra cổng in phiếu tác nghiệp

Bước 4: Khách hàng vệ sinh container (nếu phát sinh), cầm phiếu tác nghiệp gặp xe nâng hạ vỏ

Bước 5: Xe nâng xác nhận sau khi hạ trên phiếu tác nghiệp, khách hàng cầm phiếu tác nghiệp ra cổng in phiếu EIR